Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Uprava

Predsjednik Uprave, dr.sc. Safudin Čengić 

Prvi izvršni potpredsjednik, Ibrahim Kerla mr.mng. 

Drugi izvršni potpredsjednik, Naila Hadžić dipl.oec 

Direktor Međugradskog i međunarodnog saobraćaja, Saudin Parić Mr.dipl.ing.saob. 

Direktor Prigradskog i gradskog saobraćaja, Vedad Smailhodžić dipl.ing.saob. 

Direktor kvaliteta i održavanja, Elmin Škulj Mr.dipl.ing.maš.