Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Ljudski resursi

U svim uspješnim kompanijama, ljudski resursi imaju ključnu ulogu u organizaciji, a pravilno i učinkovito upravljanje ljudskim resursima čini organizaciju uspješnom, konkurentnom i diferenciranom.

Upravljanje ljudskim resursima ima strateški, razvojni i dugoročni karakter, što znači da njegovi zadaci i aktivnosti nisu statične i međusobno odvojene djelatnosti, već zahtijevaju stalno promišljanje sa aspekta ciljeva organizacije i povezivanje u svrsishodne aktivnosti. Brz razvoj tehnologije prisiljava organizacije i kompanije da od svojih zaposlenika traže neprestani rad na razvoju svojih vještina i sposobnosti kako bi uspjeli savladati različite prepreke, ovladati novim procesima i sistemima te uspješno rješavati probleme sa kojima se susreću u svom radu.

Kompanija Centrotrans d.d Sarajevo kontinuirano ulaže u svoje uposlenike kroz organiziranje raznih edukacija i treninga koji im pomažu u ostvarivanu zacrtanih ciljeva. Dobra organizacija edukacije i stjecanja novih znanja i vještina omogućit će uspjeh u poslovanju naše kompanije. S tim u vezi, a shvatajući značaj permanentne obuke uposlenika, kompaniji Centrotrans d.d. Sarajevo, rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i mlade KS verificiran je rad Centar za edukaciju odraslih osoba „CeC“ u okviru kojeg se, pored ostalog, nalazi i Auto Škola za obuku vozača B, D1 i D kategorije. Menadžment kompanije Centrotrans d.d. Sarajevo prepoznao je potrebu da kroz osnivanje vlastitog edukacionog centra obezbijedi potreban broj kvalitetnih kadrova.

Iza svakog uspjeha kompanije stoje zajedništvo, poštovanje i predani uposlenici koji svojim zalaganjem doprinose ostvarenju ciljeva. Tim je uvijek važniji od pojedinca, koliko god on sjajan bio. 

Postani dio Centrotrans tima!

Želite li i Vi biti dio tima koji doprinosi udobnoj, ugodnoj i sigurnoj vožnji?

Ukoliko želite postati dio našeg uspješnog tima, a dinamična ste osoba, sklona timskom radu, sa izraženom radnom etikom, razvijenim organizacijskim vještinama i spremna na lični i profesionalni razvoj, prijavite se na mail [email protected]! Radujemo se Vašoj prijavi i prilici da Vas upoznamo!

Pristužite nam se

Popunite prijavu za posao i postanite dio Centrotrans tima.

Format: DOC/PDF; Maksimalna veličina: 1MB;
Oglasi za posao
11. juli 2024.
Kontrolor eksploatacije saobraćaja - dva izvršioca
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa, na određeno vrijeme, za poziciju: KONTROLOR EKSPLOATACIJE SAOBRAĆAJA – dva izvršioca.
24. juni 2024.
Bravar/zavarivač - jedan izvršilac
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa, na određeno vrijeme, za slijedeću poziciju: BRAVAR/ZAVARIVAČ – jedan izvršilac
21. maj 2024.
Poslovođa radionice tehničkog održavanja – jedan izvršilac
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za slijedeću poziciju: POSLOVOĐA RADIONICE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA – jedan izvršilac.
26. mart 2024.
Automehaničar - dva izvršioca
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa, za slijedeću poziciju: AUTOMEHANIČAR – 2 izvršioca.
26. mart 2024.
Kontrolor tehničke ispravnosti - jedan izvršilac
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću poziciju: KONTROLOR TEHNIČKE ISPRAVNOSTI – jedan izvršilac.
10. novembar 2023.
Autoelektričar – 1 izvršilac
Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa, za slijedeću poziciju: AUTOELEKTRIČAR – 1 izvršilac
04. juli 2023.
Vozač autobusa - više izvršilaca
Zbog povećanog obima poslova te penzionisanja određenog broja vozača autobusa, kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću poziciju: VOZAČ AUTOBUSA – više izvršilaca