Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Centrorans I. Sarajevo

Centrotrans a.d. Prevoz putnika i robe u drumskom saobraćaju, osnovano je u julu 1993 godine.

U okviru Centrotrans a.d. Istočno Sarajevo posluju dvije radne jedinice koje su teritorijalno odvojene od sjedišta preduzeća i to: RJ Vlasenica, Han Pijesak i RJ Kalinovik.

U okviru RJ Vlasenica posjedujemo autobusku stanicu i obavljamo prevoz u:

  • Međunarodnom
  • Gradskom i prigradskom saobraćaju

U RJ Han Pijesak održavamo gradske linije.


Kontakt informacije

Adresa: Stefana Nemanje 13, 71123 Istočno Sarajevo

Telefon: +387 57 340 771

Fax: +387 57 340-012

Email: [email protected]

Web: www.centrotrans-ad.com