Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Misija i vizija

Centrotrans sa svojim voznim parkom, koji broji više od 200 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde, vodeća firma za autobuski saobraćaj u Bosni i Hercegovini.

Misija

Misija Centrotrans d.d. Sarajevo je:

 • Da se osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika korištenjem vlastitih ljudskih i tehničkih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području prijevozne djelatnosti,
 • Da kompanija i njeni uposlenici održavaju sve prijevozne kapacitete u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djelujemo,
 • Da kontinuirano jačamo sistem kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja,
 • Da podižemo kvalitet usluge i odnos prema putniku, tako da omogućimo optimalnu popunjenost i iskorištenost prijevoznih kapaciteta i da obezbjedimo prihode kojima se, kroz isplate plaća i dividendi, stvara zadovoljstvo uposlenih i vlasnika kompanije.
   

Vizija

Viziju je potrebno različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom. Upravo zato vizija Centrotrans Eurolines d.d. u idućem periodu jeste:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje kvalitetnih prijevoznih i drugih vrsta usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa,
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja,
 • osiguranje stalne edukacije i dodatnog obrazovanja svih uposlenika,
 • provođenje propisanih procedura u skladu sa ISO standardima,
 • obezbjeđenje stalnih i kvalitetnih primanja zaposlenicima u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja,
 • stvaranje imidža društveno odgovornog privrednog subjekta.