Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Centar za edukaciju - CeC

Cilj osnivanja Edukacionog Centra jeste formiranje centra za stalno osposobljavanje kadrova, koji se treba fokusirati na praktično znanje, a to se može provoditi samo u kompanijama koje imaju potencijale i potrebe za takvim kadrovima.

Kao takav, centar služi  svim subjektima kojima imaju za cilj stjecanje teoretskog i praktičnog znanja iz raznih specifičnih oblasti, te je dostupan za internu i eksternu upotrebu i kao takav doprinosi zajednici i Društvu u kojem djelujemo. Također, planira se specijalizacija za ona radna mjesta koja su u skladu sa potrebama tržišta, te povezivanje sa obrazovnim institucijama.

Cilj je usmjerenje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja rada, društva i odgovora na izazove koji nastaju u procesu globalizacije. Neophodno je razviti sistem doživotnog učenja, koji će uticati na podizanje kvaliteta ljudskih resursa i ostvarivanje strateških ciljeva, društva i ekonomije zasnovane na znanju, uz jednak i ravnopravan, individualni, pristup tom znanju. Pri tome je neophodno ostvariti partnerstvo između svih relevantnih subjekata - države, kompanija, regionalnih i lokalnih zajednica i obrazovnih institucija.