Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Kontakt

KONTAKT
Centrotrans d.d. Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 14, Sarajevo 71 000
E-mail: [email protected]
Web: www.centrotrans.com
 
Autobuska stanica
Adresa: Put života 8; Sarajevo 71 000
Informacije: +387 33 213 100
Rukovodilac autobuske stanice: +387 33 666 134
Fax: +387 33 215 086
E-mail: [email protected]

Sektor prodaje vanrednog prijevoza (najam/zakup autobusa)
Adresa: M.M. Bašeskije 5; Sarajevo 71000
Telefon: +387 33 464 048;
Fax: + 387 33 464 040
E-mail: [email protected]

Služba saobraćaja
Dispečer gradskog saobraćaja
Telefon: +387 33 770 888
E-mail: [email protected]

Dispečer međugradskog i međunarodnog saobraćaja
Telefon: +387 33 770 889
E-mail: [email protected]


Tehnički pregled vozila
Telefon: + 387 33 770 858
Fax: + 387 33 770 860
E-mail: [email protected]

Centroservis
Telefon: +387 33 770 884; +387 33 770 857
E-mail: [email protected]


 Poslovne jedinice

Kiseljak: 
Telefon: +387 30 879 132; 
Fax:+387 30 879 501

Visoko:
Telefon: +387 32 735 830; 
Fax: +387 32 735 768

Kakanj:
Telefon: +387 32 555 579
Olovo: 
Telefon: +387 32 825 230; 
Fax: +387 32 825 640

Ilijaš:
Telefon: +387 33 400 027; 
Fax: +387 33 400 473

Turističke agencije Centrotours

U Sarajevu: 

Agencija FERHADIJA
Ferhadija 16, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 205 481; 033 407 407
Fax: 033 211 282
E-mail: [email protected]
Agencija OPĆINA NOVI GRAD
Bulevar Meše Selimovića 97, 71 000 Sarajevo
Telefon/fax: 033 407 660
E-mail: [email protected]
Agencija AUTOBUSKA STANICA SARAJEVO
Put života 8, 71 000 Sarajevo
Telefon: 033 214 959; Fax: 033 214 959
E-mail: [email protected]

U Zenici:

Agencija ZENICA
Maršala Tita br. 63, 72000 Zenica
Telefon: 032 409 409; Fax: 032 402 624
E-mail: [email protected]

PR služba – Za medije
Upite vezane za poslovanje Centrotransa, proizvode i usluge kao i druga područja rada mediji mogu uputiti na:
Tel: 033 770 835
E-mail: [email protected]