Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Opšti uslovi poslovanja

Ovim dokumentom se definišu najvažniji opšti uslovi prodaje autobuskih karata u autobuskim stanicama i drugim prodajnim mjestima, kao i web prodaje.  Opštim uslovima prodaje autobuskih karata regulišu se prava i obaveze putnika, odnosno subjekata koji vrše kupovinu autobuskih karata i prijevoznika, odnosno subjekata koji u njihovo ime vrše prodaju autobuskih karata. 

Član 1.

Ovim dokumentom se definišu najvažniji opšti uslovi prodaje autobuskih karata u autobuskim stanicama i drugim prodajnim mjestima, kao i web prodaje.  Opštim uslovima prodaje autobuskih karata regulišu se prava i obaveze putnika, odnosno subjekata koji vrše kupovinu autobuskih karata i prijevoznika, odnosno subjekata koji u njihovo ime vrše prodaju autobuskih karata. 

Član 2.

Autobuske karte se mogu kupiti u autobuskim stanicama i drugim prodajnim mjestima (agencije, maloprodajni objekti i sl.), kao i putem web prodaje. Ukoliko putnik kupi autobusku kartu u autobuskoj stanici, plaća staničnu uslugu prilikom kupovine iste.

Putnici sa online kupljenim autobuskim kartama, koji su kao mjesto polaska izabrali autobusku stanicu, dužni su platiti iznos stanične usluge, kako bi koristili autobusku stanicu za potrebe putovanja. 

Putnik sa povratnom autobuskom kartom dužan je izvršiti čekiranje iste na prodajnom mjestu ili izvršiti online čekiranje, ukoliko za to postoje ispunjeni svi tehnički uslovi.

Pratilac putnika je dužan kupiti peronsku kartu za ulazak u Zonu odlaznih perona. 

Visine cijene stanične usluge, čekiranja autobuskih karata i cijena peronskih karata mogu se mijenjati i utvrđuju se posebnim zakonskim odredbama.

Član 3.

Putnik je prilikom kupovine autobuske karte dužan pregledati podatke naznačene na autobuskoj karti, te se odmah obratiti prodavaču u slučaju potrebe za reklamacijom. Ukoliko se radi o online kupovini, onda je dužan izvršiti  kontakt na način kako je to naznačeno na prodajnoj platformi. Takve će se reklamacije odmah razmatrati, dok se reklamacije sa kašnjenjem neće uzimati u obzir.

Član 4.

Od putnika se prilikom kupovine međunarodne autobuske karte traži ime i prezime, kako bi se unijelo u sistem i odštampalo na autobuskoj karti. Osim ovog, obaveznog podatka, od putnika se može zatražiti e-mail adresa i broj telefona, kao obavezni podaci. Ukoliko putnik pristane dati neobavezne podatke, smatra se da ih je svojevoljno dao i ustupio za promotivne prilike, odnosno eventualno primanje određenih promotivnih sadržaja, koje prodajno mjesto ili prijevoznik mogu slati  (SMS ili e-mail poruke). 

Član 5.

Putniku se, u okviru roka važenja autobuske karte, može prolongirati termin polaska za naredni polazak po želji, istim prijevoznikom istog ili drugog dana.

Za takvu autobusku kartu putniku se naplaćuje novčani iznos u visini od 10% od cijene autobuske karte na ime administrativnih troškova, te mu se izdaje nova autobuska karta. Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjene cijene autobuske karte ista se naplaćuje po novoj cijeni.

Za rok važnosti autobuske karte/povratne autobuske karte uzima se vrijeme polaska linije po redu vožnje za koju je autobuska karta prvobitno kupljena, što se tom prilikom treba posebno naznačiti na autobuskoj karti.

Poslije ovog roka karta se ne može produžiti.

Član 6.

Autobuska stanica odnosno drugo ovlašteno prodajno mjesto nije dužna vratiti sredstva od kupljene vozne karte putniku koji je zakasnio na polazak autobusa, niti mu je dužna omogućiti zamjenu vozne karte, kako bi kupio voznu kartu za neki drugi polazak.

 Član 7.

Autobuska stanica ili drugo ovlašteno prodajno mjesto je dužna prihvatiti otkazivanje karte od strane putnika, ukoliko putnik vrati voznu kartu na autobusnoj stanici ili drugom prodajnom mjestu najkasnije 2 sata za putovanja na domaćim linijama ili 6 sati prije polaska na međunarodnim linijama. Nakon tog vremenskog perioda karte nije moguće vratiti, izuzev u iznimnim slučajevima za koje mora postojati pisani nalog od strane člana Uprave Društva. 

U slučaju da se putnik javi u ovom vremenskom roku prodajno mjesto zadržava 10% od ukupne cijene karte karte i iznos stanične usluge na ime manipulativnih troškova

Ukoliko putnik otputuje sa povratnom autobuskom kartom i ne iskoristi povratni dio karte, karta u tom slučaju propada i ne može se vratiti novac, osim u slučaju greške prijevoznika (otkazivanje polaska, kvar i sl.). Samo u takvim slučajevima putniku se vraća iznos povratnog dijela autobuske karte (razlika između cijena povratne autobuske karte i cijene jednosmjerne autobuske karte). 

 Član 8.

Putnik ima pravo, odnosno autobuska stanica je dužna da vrati novac od kupljene vozne karte u punom iznosu, uključujući i cijenu stanične usluge i rezervacije mjesta, ukoliko je to neophodno zbog krivice prijevoznika (otkazivanje polaska, kvar i sl.), blokada saobraćajnica i u drugim nepredviđenim situacijama, koje se mogu smatrati višom silom.

 Član 9.

Sve vraćene autobuske karte, pod uslovima definisanim ovim aktom, prodajno mjesto je dužno arhivirati na propisan način. 

Član 10.

Sve što nije utvrđeno ovim Opštim pravilima prodaje karata, primjenjivat će se odredbe Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 2/10), Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 1/02 i 14/03), drugih propisa, Pravilnika o radu autobuskih stanica i drugih Akata Društva. 

 Član 11.

Izmjene i dopune Opštih uslova prodaje karata vrše se po postupku predviđenom za njegovo donošenje. 

Član 12.

Danom stupanja na snagu Opštih uslova prodaje autobuskih karata prestaju da važe Opšti uslovi prodaje karata autobuskih stanica Centrotrans-Eurolines d.d. koji su usvojeni 25.02.2011. godine kao i sva druga uputstva kojima je bila regulisana ova oblast.