Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Saobraćajni referent - dispečer – jedan izvršilac

Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za sljedeću poziciju: SAOBRAĆAJNI REFERENT - DISPEČER – jedan izvršilac

Uslovi:

  • Završena SSS, saobraćajni smjer
  • Prethodno radno iskustvo od godinu dana na administrativnim poslovima u saobraćaju
  • Dobro poznavanje i korištenje MS Office paketa
  • Spremnost na timski rad uz razvijene vještine komunikacije

Ključne odgovornosti:

  • Praćenje i odvijanje saobraćaja u realnom vremenu
  • Vodi računa o svim zakonskim aktima vezanim za odvijanje saobraćaja

Svi kandidati su dužni dostaviti:

  • Propratno pismo
  • CV sa svim relevantnim podacima

Sa izabranim kandidatima razgovor i testiranje obaviti će se na Auto bazi Centrotrans d.d. Sarajevo. O datumu razgovora i testiranja kandidati će biti pojedinačno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od dana objave. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na: 033 770-800 ili 033 770-815 u periodu od 08.00-16.00h svaki radni dan. Motivacijsko pismo i biografiju dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Centrotrans d.d., Ul. Kurta Schorka 14, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu: [email protected].