Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Referent prodaje u maloprodajnim objektima – dva izvršioca

Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za slijedeću poziciju: REFERENT PRODAJE U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA – dva izvršioca

Uslovi:

 • Završen IV stepen stručne spreme – društvenog ili prirodnog smjera
 • Minimalno dvije godine (2) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Pasivno poznavanje engleskog jezika
 • Aktivno poznavanje rada na računaru
 • Izražene pregovaračke i komunikacijske sposobnosti
   

Ključne odgovornosti:

 • Organizuje i vrši poslove prodavača u maloprodajnim objektima
 • Zadužuje robu, kontaktira i kontroliše dobavljače, prebrojava i razvrstava robu
 • Prati rok trajanja robe i redovno vrši povrat iste
 • Prodaje kupone i vozne karte
 • Radi vezanu i aktivnu prodaju u zavisnosti o uputama pretpostavljenih
 • Sačinjava dnevne, sedmične i mjesečne izvještaje o prometu, prodaji kupona
 • Ažurno i uredno vodi TKM i druge finansijske knjige
 • Dosljedno primjenjuje marketinške strategije i aktivacije
 • Ubrzava razrješavanje problema klijenata i njihovih žalbi
 • Radi u informacionom sistemu na robnom poslovanju u segmentu maloprodaje
 • Polaže gotovinski pazar na banku
   

Svi kandidati su dužni dostaviti:

 • Propratno pismo
 • CV sa svim relevantnim podacima

 

Sa izabranim kandidatima razgovor će se obaviti na Auto bazi Centrotrans d.d. Sarajevo. O datumu razgovora kandidati će biti pojedinačno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od dana objave. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na: 033 770-800 ili 033 770-815 u periodu od 08.00-16.00h svaki radni dan. Motivacijsko pismo i biografiju dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Centrotrans d.d., Ul. Kurta Schorka 14, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu: [email protected].