Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Poslovođa radionice tehničkog održavanja – jedan izvršilac

Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za slijedeću poziciju: POSLOVOĐA RADIONICE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA – jedan izvršilac.

Uslovi:

 • Završen minimalno VI/VII stepen stručne sprem; 
 • Minimalno 3 (tri) godine rada na poslovima rukovođenja u održavanj; 
 • Aktivan korisnik MS Office paketa;
 • Aktivni vozač (B kategorija).

Ključne odgovornosti:

 • Vrši prijem vozila u radionicu po propisanoj proceduri;
 • Otvara podnalog pratećim radionicama i prati tok izvršenja radova;
 • Konstanto vrši kontrolu svih radnih operacija koje se koriste u toku realizacije radnog naloga;
 • Organizuje ili neposredno učestvuje u radu na izvršenju svih poslova iz djelokruga rada;
 • Neposredno organizuje servisiranje i opravke vozila u skladu sa propisanim procedurama;
 • Organizuje sve aktivnosti na obezbjeđenju pravilne defektaže vozila;
 • Stara se da u radni proces optimalno uključi svakog zaposlenika;
 • Direktno komunicira sa rukovodiocima Poslovnih jedinica i pravi raspored prijema vozila;
 • Organizuje i planira izvrđenje planskih nabavki rezervnih dijelova;
 • Stara se o dosljednoj primjeni i provođenju zakonskih propisa i normativnih akata naročito u oblasti održavanja i opravki vozila;
 • Vodi brigu o radnoj i tehnološkoj disciplini;
 • Vodi brigu o higijeni radnog prostora i odgovoran je za istu;
 • Odgovoran je za pravilnu primjenu procedura za servisiranje vozila;
 • Predlaže raspoređivanje zaposlenika na određene poslove i radne zadatke.

Svi kandidati su dužni dostaviti:

 • Propratno pismo;
 • CV sa svim relevantnim podacima.

Sa izabranim kandidatima razgovor i stručno testiranje obaviti će se na Auto bazi Centrotrans d.d. Sarajevo. O datumu razgovora i testiranja kandidati će biti pojedinačno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na: 033 770-800 ili 033 770-815 u periodu od 08.00-16.00h svaki radni dan. Motivacijsko pismo i biografiju dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Centrotrans d.d., Ul. Kurta Schorka 14, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu: [email protected].