Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Posjeta studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije kompaniji Centrotrans

U proteklom periodu realizovan je niz projekata, edukacija, posjeta kako studenata ovog fakulteta kompaniji Centrotrans, tako i uposlenika i menadžmenta naše kompanije ovoj renomiranoj ustanovi.

Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo i Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu nastavljaju dugogodišnju saradnju. U proteklom periodu realizovan je niz projekata, edukacija, posjeta kako studenata ovog fakulteta kompaniji Centrotrans, tako i uposlenika i menadžmenta naše kompanije ovoj renomiranoj ustanovi.

Jučer su studenti četvrte (IV) godine, smjer cestovni saobraćaj, na čelu sa redovnim profesorom dr.sc. Lindov Osmanom posjetili našu kompaniju. Dobrodošlicu ispred Centrotransa poželio im je Predsjednik uprave, dr.sc. Čengić Safudin. U sklopu posjete studenti Aldina Ramović i Juso Džanović prezentovali su projekat „Fleet management“, odnosno upravljanje voznim parkom. Ova disciplina obuhvata sve aktivnosti, procese i strategije koji su potrebni za efikasno funkcionisanje voznog parka, kao što su nabavka vozila, održavanje i popravka, planiranje i raspoređivanje, sigurnost vozača i vozila itd.

U sklopu prezentacije, studenti su predstavili softversko rješenje koje olakšava primjenju ovih metoda upravljanja voznim parkom, a koje bi u perspektivi moglo biti od koristi i našoj kompaniji.

Nakon izlaganja studenata, o načinu primjene ovakvih ili sličnih rješenja u praksi govorili su predstavnici naše kompanije. Tako je Mr.dipl.ing.saob. Parić Saudin, direktor Međugradskog i međunarodnog saobraćaja predstavio aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi međunarodni prijevoz putnika mogao neometano funkcionisati, kao i brojne poteškoće koje je potrebno prevazići na samom terenu.

Direktor Prigradskog i gradskog saobraćaja, dipl.ing.saob. Smailhodžić Vedad govorio je o izazovima i problemima sa kojim se susreću kolege koje organizuju gradski prijevoz koji obavlja naša kompanija. Ukazao je na brojne probleme sa kojima se na terenu susreću kolege vozači, saobraćajno osoblje koje organizuje i vodi brigu o besprijekornom odvijanju saobraćaja na gradskim linijama, ali i o preprekama na koje nailaze u vidu nepovoljnih zakonskih rješenja ili nedovoljno razvijene saobraćajne infrastrukture našeg glavnog grada.

Kada je u pitanju primjena softverskih i drugih elektronskih sistema u organizaciji i načinu funkcionisanja prijevoza naše komapanije, o navedenom je govorio direktor kvaliteta i održavanja, Mr.dipl.ing.maš. Škulj Elmin. Direktor Škulj predstavio je studentima primjenu Kentkart elektronskog sistema naplate karata i praćenja vozila, koje je naša kompanija implementirala krajem 2019. godine.

Ovu priliku studenti su iskoristili da u komunikaciji sa našim inžinjerima saobraćaja, koji imaju dugogodišnje iskustvo u organizaciji i upravljanju saobraćajem, u našem slučaju prijevozu putnika,  diskutuju o svim pitanjima koja su njih interesovala, a na koja nisu mogli pronaći odgovore u stručnoj literaturi, već je za ista potrebno imati pravi uvid u stanje na samom terenu, odnosno u praktičnoj primjeni znanja koje steknu u obrazovnim ustanovama.

Na samom kraju, svoj osvrt na sve navedeno dao je i profesor Lindov, koji se između ostalog dotakao i gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo, kao trenutno jednoj od važnijih tema u našoj zemlji u oblasti saobraćaja. Iznio je niz zapažanja koja se odnose na nedostatke u zakonskim rješenjima koja regulišu ovu oblast, nedovoljno razvijenu saobraćajnu infrastrukturu, ali je naveo i niz prijedloga koji bi doprinijeli boljoj organizaciji javnog prijevoza, ali i saobraćaja u cjelini.

Kompaniji Centrotrans je čast da imamo priliku ugostiti mlade studente, njihove profesore, ali i sve ostale koji imaju kvalitetne, savremene ideje na koji način je moguće poboljšati djelatnost kojom se mi bavimo, iste razvijati u saradnji sa našim stručnim kadrom što u konačnici može proizvesti rješenja koja će poboljšati kako naše poslovanje, tako i prijevoz putnika u cjelini.

Saradnja Centrotransa i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije će se nastaviti i u narednom periodu, a mi se nadamo da će studenti koji su danas posjetili našu kompaniju, ili njihove kolege sa fakulteta, po završetku svog akademskog školovanja postati dio uspješnog tima kompanije Centrotrans.