Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Ljudski resursi


Biti putnik, putovati, spada među najvažnije dimenzije ljudske slobode. Pravo, sloboda i mogućnost putovanja ostvarivani su kroz historiju na manje ili više udoban način.

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću.

Prema tome,zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća.

Svjedoci smo činjenice da je ljudska težnja usmjerena ka tome da kao u školi budemo popularni, a to se ponekad postiže i korištenjem termina, riječi koje u potpunosti ne razumijemo. Koliko smo puta samo čuli riječ „Ljudski resursi" i prepustili se prećutnom prepoznavanju.

Ljudski resursi nisu zamjenski, moderni izraz za staru kadrovsku funkciju niti su ljudi slični materijalnim resursima. Oni nisu novac nad kojim možete vršiti matematičke operacije niti se možete osloniti na visok stepen vjerovatnoće pojavljivanja jednog te istog ponašanja pod istim uvjetima.

Ipak, generalna pravila postoje, a u segmentu vjerovatnoće desiti će se da onaj 1% bude vjerovatniji od 99% onoga što ste očekivali.

Centrotrans Eurolines posjeduje i aktivno razvija politiku upravljanja ljudskim resursima čija se „kičma" ogleda u edukaciji zaposlenika kao efikasnoj i upotrebljivoj metodi razvoja zaposlenika. Cijeli radni vijek zaposlenika, permanentno se provode edukacije.

Nestabilno i promjenjivo okruženje koje radikalno mijenja organizacionu situaciju preduzeća, ističe važnost ljudskih resursa, odnosno njihovog znanja i kreativnosti za uspješnost preduzeća. Znanje i kreativnost se postiže kontinuiranom obukom i razvojem. Mnogi potencijali kod zaposlenika su skriveni i oni ih ne mogu sami otkriti. Oni se otkrivaju i razvijaju kroz učenje i rad.

Želite i Vi biti dio tima koji doprinosi udobnoj, ugodnoj i sigurnoj vožnji?

Budi dio tima Centrotrans Eurolines-a
više manje