Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Centrotrade

Iskustvo i kvalitet CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo, Kurta Shorka br. 14, posluje i egzistira od 1990. godine.

Osnovna djelatnost kompanije je nabavka i prodaja na veliko rezervnih dijelova, opreme i pribora za privredni program (autobuse, kamione, mehanizaciju i dr.) iz programa tipa vozila: M.A.N., NEOPLAN, ISUZU, MERCEDES, SETRA, VOLVO, VOLVO-STEYER, BOVA KAROSA.

Organizacija prevoza, usluge izvoza/uvoza, trgovačke usluge …

Takođe, preduzeće vrši nabavku i prodaju servisne opreme, ulja i maziva, stakala, dijelova mjenjača, elektro opreme i dr.

Preduzeće CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo ima vlastito skladište locirano na lokalitettu STUP, u ulici Kurta Shorka br. 14 u Sarajevu.

Osim navedenog, obavljamo i poslove organizacije prevoza roba u međunarodnom cestovnom prometu, te smo sa vozilima prisutni 90% u zemljama Zapadne Evrope.

Jedna od prisutnih, a po svojoj uzozi i bitna djelatnost je export-import, kojim ostvarujemo značajne prihode po osnovu razmjene roba između zemalja bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope.

Kompletan asortiman za navedeni program vozila za grupe dijelova koje nudimo
Siguran i provjeren kvalitet kod korisnika i garancija kvaliteteta u toku eksploatacije
Permanentna ponuda iz kompletnog programa sa sopstvenog lagera, kao i narudžbe rezervnih dijelova za sve ponuđene tipove vozila
Preuzimanje rezervnih dijelova sa lagera ili dostava po Vašoj narudžbi tokom dana
Cjelokupno poslovanje smo uskladili sa sahtjevima ISO standarda.

Nadamo se ćemo sa uslovima i kvalitetom naše ponude stvoriti uslove za saradnju s Vama. Stojimo Vam na raspolaganju po pitanju dostave kataloga, cjenovnika i lager liste, potvrde o kvalitetu naših proizvoda i referenc liste.


Kontakt informacije

Adresa: Kurta Shorka 14, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 770 804

Fax: + 387 33 770 892

Web: www.centrotrade.ba

Email: [email protected]