Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Uputstvo putnicima o korištenju mjesečnih karata za mjesec decembar

Korisnici javnog gradskog prijevoza u KS moraju do 06.12.2023. godine da validiraju mjesečne karte za mjesec decembar kako slijedi...

RADNIČKE KARTE CENTROTRANSA 

• u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,

• u GRAS-ovim uz pokaz računa o kupovini karte. 

RADNIČKE KARTE GRAS-A

• u CTS vozilima iskaznica vrijedi uz pokaz računa o kupovini karte za decembar.

 

PENZIONERSKE KARTE CENTROTRANSA 

• u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,

• u vozilima drugog prijevoznika potvrđuju pokazom računa o kupovini karte ili potvrdom za potpuno subvencionirane karte.

PENZIONERSKE KARTE GRAS-A

• u CTS vozilima se potvrđuju uz pokaz POTVRDE za potpuno subvencionirane karte ili RAČUNA o kupovini karte za mjesec decembar.

VAŽNA NAPOMENA: 

Od 07.12.2023. godine u potpunosti subvencionirane penzionerske mjesečne karte GRAS-a u vozilima CTS-a će biti validne uz pokaz POTVRDE.

 

MJESEČNE KARTE ZA SLIJEPA I SLABOVIDNA LICA 

• potvrđuju se prema istom uputstvu kao i penzionerske karte.

 

MJESEČNE KARTE ZA OSNOVCE

• u vozilima oba prijevoznika se potvrđuju samo uz pokaz karte.

 

CENTROTRANSOVE MJESEČNE KARTE ZA SREDNJOŠKOLCE 

• u CTS vozilima se potvrđuju validiranjem na elektronskom čitaču validatoru,

• u GRAS-ovim uz pokaz POTVRDE o izdavanju. 

GRAS –OVE MJESEČNE KARTE ZA SREDNJOŠKOLCE 

• u CTS vozilima se potvrđuju pokazom karte i POTVRDE izdate od strane GRAS-a.

 

MJESEČNE KARTE ZA STUDENTE 

• u vozilima oba prijevoznika se potvrđuju uz pokaz POTVRDE izdate od prijevoznika koji je izdao mjesečnu kartu.

ISKAZNICE BEZ POTVRDA I POTVRDE BEZ ISKAZNICA NE VAŽE KOD DRUGOG PRIJEVOZNIKA !

 

CENTROTRANSOVE MJESEČNE KARTE ZA NEZAPOSLENE

• u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,

• u GRAS-ovim potvrđuju pokazom računa o kupovini karte. 

GRAS - OVE MJESEČNE KARTE ZA NEZAPOSLENE

• u CTS vozilima se potvrđuju pokazom računa o kupovini karte.

 

MJESEČNE KARTE ZA BORAČKU POPULACIJU

• kod oba prijevoznika vrijede uz pokaz mjesečne karte i ISKAZNICE o pripadnosti određenoj boračkoj populaciji.