Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Izvučena imena sretnih dobitnika nagradne igre za mjesec oktobar

Još uvijek nije kasno da obezbijedite svoju Centrotrans mjesečnu kartu I budete u prilici da osvojite jednu od vrijednih nagrada.
Izvučena imena sretnih dobitnika nagradne igre za mjesec oktobar

U nagradnoj igri koja traje od januara mjeseca ove godine, svakog mjeseca smo nagradili 5 dobitnika glavnih nagrada i 100 dobitnika utješnih nagrada za sve kategorije putnika.

Dobitnici glavnih nagrada za mjesec oktobar su:

1. Mersada Suljaković: dobitnica nagrade za penzionere, “7 dana u banji Reumal Fojnica za jednu osobu”

2. Selma Burović: dobitnica nagrade za studente, “Vikend aranžman za dvije osobe Zagreb ili Beograd”

3. Kerim Imamović: dobitnik nagrade za đake, “Izlet za cijeli razred”

4. Dženana Dević: dobitnica nagrade za nezaposlene, “Besplatna mjesečna karta za naredni mjesec”

5. Emina Osmanagić: dobitnica nagrade za radnike, “10% popusta na Centrotours aranžmane”.

 

Pored glavnih dobitnika, izvučeni su I dobitnici utješnih nagrada za svaku kategoriju putnika, a to su:

Utješne nagrade za penzionere za oktobar 2023:

1.       FATA PARLA

2.       BEDIMA FEHIMOVIĆ

3.       SIFET ARNAUTOVIĆ

4.       BEHKA ŠEBIĆ

5.       FIKRET DURMIĆ

6.       UZEJFA POPOVČEVIĆ

7.       RADE MANOJLOVIĆ

8.       NAFIJA KURTIĆ-OSMANOVIĆ

9.       SAFET HAMZAKADIĆ

10.   VAHIDA  ALIĆ

11.   VASVIJA BOROVINA

12.   FAIZA AŠĆERIĆ

13.   FARUK LINGO

14.   SALA ALIĆ

15.   HALIMA DRAŠKOVIĆ

16.   NUSRET PUPOVIĆ

17.   ALIJA KADIĆ

18.   HAJRUDIN ŽUNIĆ

19.   ŠEVKA KUKIĆ

20.   ŽELJKA KNEŽEVIĆ

Utješne nagrade za studente za oktobar 2023:

1.       DŽENAN BJELIĆ

2.       LEJLA ŠILJAK

3.       ALMEDINA KORJENIĆ

4.       KERIM VELADŽIĆ

5.       MELISSA JAHIBAŠIĆ

6.       ADNA KRIVOŠIJA

7.       EDINA HALAČ

8.       ADIN IBRAHIMOVIĆ

9.       SELMA SIROVICA

10.   LAMIJA HALILOVIĆ

11.   OMAR BIKINEEV

12.   HASANAGA MUMINOVIĆ

13.   LARISA MEHIĆ

14.   AMAR ŠIŠIĆ

15.   DŽENETA HALILOVIĆ

16.   ANELA KADRIĆ

17.   AMINA GENJAC

18.   SELMA SALČIN

19.   ADMIR BORIĆ

20.   LEJLA PAJT

Utješne nagrade za đake za oktobar 2023:

1.       EMIR BEKTAŠEVIĆ

2.       NEJLA ŠABANOVIĆ

3.       NEJIRA MULAHMETOVIĆ

4.       MELISA KURTOVIĆ

5.       HASAN MUMINOVIĆ

6.       LAMIJA HASANBAŠIĆ

7.       NEJLA TARČIN

8.       VEDAD PALIĆ

9.       NERMIN MUŠANOVIĆ

10.   BERIN ĆUBARA

11.   EDIN KOVAČEVIĆ

12.   ELDAR ŠTITKOVAC

13.   FARIS FEJZOVIĆ

14.   LAMIJA SALMAN

15.   NADIR ZAMETICA

16.   AJŠA MATORUGA

17.   VEDAD ŠEHOVIĆ

18.   ANEL HODŽIĆ

19.   TARIK OBHOĐAŠ

20.   EMRA BRKIĆ

Utješne nagrade za nezaposlene za oktobar 2023:

1.       EDINA BEĆIĆ

2.       SAMIRA ČOKO

3.       KIJA HADŽIĆ

4.       ELZIN CVIKO

5.       NEDŽAD HUSKIĆ

6.       DŽENITA SALISPAHIĆ

7.       SALIH FIJULJANIN

8.       AKIFA BIBIĆ

9.       SENADA SMJEČANIN

10.   AVDO ŠATOR

11.   ALISA DŽUZO

12.   SELMA SMAJIĆ

13.   AMINA KOVAČ

14.   SEAD TURULIJA

15.   ZEMIRA MILAK

16.   MEMNUNA HASANBEGOVIĆ

17.   ARZIJA SEJDIĆ

18.   SUADA FAZLIĆ

19.   MEDIHA ČOMAGA

20.   MIRSAD SKANDO

Utješne nagrade za radnike za oktobar 2023:

1.       DŽEMAL RAMOVIĆ

2.       MIRSADA NIKŠIĆ-DELALIĆ

3.       NELZETA BUBREGOVIĆ

4.       MUSTAFA HUSEJINOVIĆ

5.       AMAR HODŽIĆ

6.       EDINA ŽIVOJEVIĆ

7.       EDIBA KURTAGIĆ

8.       FIKRETA UZUNOVIĆ

9.       BAHRA BAŠIĆ

10.   AIDA HODŽIĆ

11.   ALMA ŠLJIVNJAK

12.   BIRSENA SLATINAC

13.   NEDIM BUREKOVIĆ

14.   NENAD SOLDAT

15.   SADŽIDA RIZVIĆ

16.   NIHADA GIBANICA

17.   NAIDA AJNADŽIĆ

18.   RAMIZ LJUCA

19.   AMINA AHMATOVIĆ

20.   DENIJAL MUŠANOVIĆ

Molimo sve dobitnike da nas kontaktiraju na broj telefona 033 770 838, kako bismo dogovorili sve detalje oko preuzimanja i realizacije nagrada.

Napominjemo putnike da još uvijek nije kasno da obezbijede svoju Centrotrans mjesečnu kartu I budu u prilici da osvoje jednu od vrijednih nagrada.

Ubrzo objavljejemo imena dobitnika I za mjesec novembar, a nagradna igra traje do kraje ove godine.