Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Uputstvo putnicima o korištenju mjesečnih karata za mjesec novembar

Korisnici javnog gradskog prijevoza u KS moraju do 06.11. 2023.godine da validiraju svoje mjesečne karte za mjesec novembar

Korisnici javnog gradskog prijevoza u KS moraju do 06.11. 2023.godine da validiraju svoje mjesečne karte za mjesec novembar kako slijedi:

RADNIČKE KARTE CENTROTRANSA 

 • u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,
 • u GRAS-ovim uz pokaz računa o kupovini karte. 

RADNIČKE  KARTE  GRAS-A

 • u CTS vozilima iskaznica vrijedi uz pokaz računa o kupovini karte za novembar.

PENZIONERSKE  KARTE  CENTROTRANSA 

 • u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,
 • u vozilima drugog prijevoznika potvrđuju pokazom računa o kupovini karte ili potvrdom za potpuno subvencionirane karte.

PENZIONERSKE  KARTE  GRAS-A

 • u CTS vozilima se potvrđuju uz pokaz POTVRDE za potpuno subvencionirane karte ili RAČUNA o kupovini karte za mjesec novembar.

VAŽNA NAPOMENA:
Od  06. 11. 2023. godine  u  potpunosti  subvencionirane  penzionerske  mjesečne  karte  GRAS-a u vozilima CTS-a  će biti validne  uz  pokaz  POTVRDE. 

MJESEČNE  KARTE  ZA  SLIJEPA  I  SLABOVIDNA  LICA 

 • potvrđuju se prema istom uputstvu kao i penzionerske karte.

MJESEČNE  KARTE  ZA OSNOVCE

 • u vozilima oba prijevoznika se potvrđuju samo uz pokaz karte. 

CENTROTRANSOVE  MJESEČNE  KARTE  ZA  SREDNJOŠKOLCE 

 • u CTS vozilima se potvrđuju validiranjem na elektronskom čitaču validatoru,
 • u GRAS-ovim uz pokaz POTVRDE o izdavanju. 

GRAS –OVE  MJESEČNE  KARTE  ZA  SREDNJOŠKOLCE 

 • u CTS vozilima se potvrđuju pokazom  karte i POTVRDE izdate od strane GRAS-a.

MJESEČNE  KARTE  ZA  STUDENTE 

 • u vozilima oba prijevoznika se potvrđuju uz pokaz POTVRDE izdate od prijevoznika koji je izdao mjesečnu kartu. 

ISKAZNICE  BEZ  POTVRDA  I  POTVRDE  BEZ  ISKAZNICA  NE  VAŽE KOD DRUGOG  PRIJEVOZNIKA!

CENTROTRANSOVE  MJESEČNE  KARTE  ZA  NEZAPOSLENE I BORAČKU POPULACIJU

 • u CTS vozilima se validiraju na elektronskom čitaču validatoru,
 • u GRAS-ovim potvrđuju pokazom računa o kupovini karte. 

GRAS - OVE MJESEČNE KARTE ZA NEZAPOSLENE I BORAČKU POPULACIJU

 • u CTS vozilima se potvrđuju pokazom računa o kupovini karte.