Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

OBAVJEŠTENJE PUTNICIMA

Izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u KS 16. 17. i 19.septembra

Zbog održavanja sportskog događaja “Run Fest” koji u Sarajevu organizira „NGO Maraton“, 17.09.2023. godine, u terminu od 08:10 do 13:00 sati doći će do obustave saobraćaja, odnosno, izmjena u režimu odvijanja saobraćaja javnog gradskog prijevoza

Zbog održavanja sportskog događaja “Run Fest” koji u Sarajevu organizira „NGO Maraton“, a na osnovu Rješenja Ministarstva saobraćaja KS, broj 04-23-13419/23, 17.09.2023. godine, u terminu od 08:10 do 13:00 sati doći će do obustave saobraćaja, odnosno, izmjena u režimu odvijanja saobraćaja javnog gradskog prijevoza u glavnom gradu Bosne i Hercegovine na sljedećim linijama:

 • Nedžarići – Baščaršija
 • Nedžarići – Skenderija
 • Hrasnica – Baščaršija
 • Dobrinja – Vijećnica
 • Aerodrom – Bentbaša

Za navedene linije mijenja se odredišni terminal, umjesto do terminala Baščaršije, Skenderije, Vijećnice i Bentbaše autobusi će saobraćati do terminala Željeznička stanica.

Polazni terminal u navedenom periodu se mijenja i na linijama: 

 • Dom Armije - Breka I
 • Dom Armije - Breka II
 • Dom Armije - Koševsko Brdo
 • Dom Armije – Bare

Na navedenim linijama, autobusi će umjesto sa terminala Dom armije, polaziti sa terminala Sutjeska.

Također, linija Drvenija – Pofalići mijenjat će polazni terminal, te će umjesto sa terminala Drvenija polaziti sa terminala Željeznička stanica.

Do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja javnog gradskog prijevoza doći će i u danima 16.09. i 19.09. 2023. godine. Naime, zbog održavanja kulturno-umjetničkih događaja na trgu „Susan Sontag“ u terminu od 18:30 do 23:00 sata doći će do promjene polaznih terminala na sljedećim linijama: 

 • Dom Armije - Breka I
 • Dom Armije - Breka II
 • Dom Armije - Koševsko Brdo
 • Dom Armije – Bare

Umjesto sa Doma armije polazni terminal Centrotransovih autobusa na navedenim linijama će biti sa Drvenije.