Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Dobitnici vrijednih poklona za mjesec august

Pravo učešća u projektu „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“  imaju svi korisnici mjesečnih karta kompanije Centrotrans koji svaki mjesec, od 01. do 10. u mjesecu produže svoju mjesečnu kartu za tekući mjesec.
Dobitnici vrijednih poklona za mjesec august

Kroz projekat „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“ Centrotrans nastavlja da daruje korisnike svojih usluga sve do kraja 2023.godine. Metodom slučajnog odabira, za mjesec august izabrali smo 105 sretnih dobitnika za pet kategorija: penzioneri, studenti, đaci, radnici i nezaposleni. U nastavku objavljujemo imena dobitnika glavne nagrade kao i dobitnike utješnih nagrada. 

Dobitnici glavnih nagrada za august 2023. su:

Ahmet Mehmedović – dobitnik nagrade za penzionere, “7 dana u banji Reumal Fojnica za jednu osobu”

Ema Dervović – dobitnica nagrade za studente, “Vikend aranžman za dvije osobe Zagreb/Beograd”

Ahmed Subašić – dobitnik nagrade za đake, “Izlet za cijeli razred”

Željka Govedarica – dobitnica nagrade za nezaposlene, “Besplatna mjesečna karta za naredni mjesec”

Adelisa Obhodžaš – dobitnica nagrade za radnike, “10% popusta na Centrotours aranžmane”.

Pored glavnih nagrada za svih pet kategorija korisnika mjesečnih karata, dodijeljene su i utješne nagrade.

Utješne nagrade za penzionere za mjesec august 2023 dobili su:

 1. ALIJA  TABAK
 2. BARBARA ELFRIEDE BAUM
 3. BEDIMA FEHIMOVIĆ
 4. BEGAJETA ČEHAJIĆ
 5. AGAN  GLJIVA
 6. DUŠANKA GACO
 7. IBRAHIM BRANKOVIĆ
 8. BRANKA KULIER
 9. CVIJA BEJATOVIĆ
 10. DAMIR LATIĆ
 11. EJUB DŽANKO
 12. HATIDŽA LILIĆ
 13. UZEJFA POPOVČEVIĆ
 14. VAHDA  MAKAŠ
 15. MENSURA ZLATANOVIĆ
 16. SALIHA RASTODER
 17. ĐENITA  PRANJIĆ
 18. VESNA  MATIĆ
 19. EMINA  ŠAHMANOVIĆ
 20. ABDULAH DERVIŠKADIĆ 

Utješne nagrade za studente za mjesec august 2023 dobili su:

 1. SUMEJA HUSEINOVIĆ
 2. VILDAN MUJEZIN
 3. ZANA  KAPETANOVIĆ
 4. ASJA  ČAMPARA
 5. AŠIDA ČATIĆ
 6. BENJAMIN KADIĆ
 7. IMAD  SMAJLOVIĆ
 8. NEJRA ČENGIĆ
 9. HARISA HASEČIĆ
 10. FATIMA ZAHIRAGIĆ
 11. MIRNELA PAMUK
 12. ASIM ZUKIĆ
 13. ASJA ČAMPARA
 14. IMRAN HUSREMOVIĆ
 15. LAMIJA ŠABAN
 16. LANA TEŠAN
 17. MUHAMED KADRIĆ
 18. BENJAMIN KADIĆ
 19. DORIS POPIĆ
 20. DŽENITA MEHMEDOVIĆ 

Utješne nagrade za đake za mjesec august 2023 dobili su:

 1. ENA PAMUK
 2. TARIK LUTVIKADIĆ
 3. EMIR  JELAČIĆ
 4. LEJLA IMAMOVIĆ
 5. TARIK KADRIBEGOVIĆ
 6. FARIS DELIĆ
 7. NERMINA BEKTIĆ
 8. VILDANA JASENKOVIĆ
 9. MERISA HODŽIĆ
 10. ADNA BORIĆ
 11. NEJRA MUSIĆ
 12. BAKIR BABIĆ
 13. EMA NERETLJAK
 14. NEJRA DERVIŠAGIĆ
 15. IMRAN GAGULA
 16. HATIDŽA TOPUZOVIĆ
 17. AJLIN  ČAMDŽIĆ
 18. AJDIN  DIVJAN
 19. TARA  DVORNIKOVIĆ
 20. ELMIR BAJRAKTAREVIĆ

Utješne nagrade za nezaposlene za mjesec august 2023 dobili su:

 1. ADNA ŠURKOVIĆ - KAHROVIĆ
 2. DŽEJNA HALILOVIĆ
 3. MINELA SULEJMANOVIĆ
 4. ADISA HODŽIĆ
 5. NUDŽEJMA  PARIĆ
 6. SABRINA VRAŽALICA
 7. ŠEFKO SMAJILHODŽIĆ
 8. ŠEJLA  KODŽAGA
 9. BINASA TUZLAK HODŽIĆ
 10. DŽEVA AVDIĆ
 11. ADISA ĆUROVIĆA
 12. ERMIN KOVAČEVIĆ
 13. HANKA KOPIĆ
 14. RIFET  DRINJAKOVIĆ
 15. NEVENKA MOČEVIĆ
 16. VASVIJA  DURIĆ
 17. AHMEDINA  SALIHOVIĆ
 18. DŽENANA AGANOVIĆ
 19. GABI  MURATOVIĆ
 20. MIJA UKROPINA

Utješne nagrade za radnike za mjesec august 2023 dobili su:

 1. AIDA  LIMO
 2. SENIDA MIZDRAK
 3. ABDEL MAJID KARKAZ
 4. ADIN  HALILOVIĆ
 5. SEFIDA SUĆESKA
 6. SEGMEDINA  BEŠLIJA
 7. DRAGANA BARIŠIĆ
 8. AIDA  ARNAUTOVIĆ
 9. AMEDINA TOMAŠEVIĆ
 10. ADINA VATRIĆ
 11. AZRA  DRKIĆ
 12. KENAN SEFEROVIĆ
 13. AMELA ŠOŠIĆ
 14. MIRALEM BAŠIĆ
 15. LUTVIJA KLEMPIĆ
 16. VEDRAN KOLARIĆ
 17. JOSIPA WEIDNER
 18. ADELHAIDA  MAHMUTOVIĆ
 19. DŽEJLA KITOVNICA
 20. ŠEVALA LEŠO

NAPOMENA: Pokloni se preuzimaju svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 15:30 na Auto bazi Centrotransa, u ulici Kurta Schorka 14., ili na nekom od Centrotransovih prodajnih mjesta.

Sve dobitnike molimo da pozovu broj 033 770 838  kako bi najavili i dogovorili preuzimanje poklona.

Pravo učešća u projektu „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“  imaju svi korisnici mjesečnih karta kompanije Centrotrans koji svaki mjesec tokom 2023. godine, u periodu od 01. do 10. u mjesecu produže svoju mjesečnu kartu za tekući mjesec.

Nagrade su grupisane u pet kategorija: radnici, studenti, penzioneri, đaci i nezaposleni, te putnici iz navedenih kategorija imaju velike šanse da svakog mjeseca osvoje jednu od pet glavnih grada ili jedan od 100 utješnih poklona. 

Nagrade koje putnici koji produže Centrotransovu mjesečnu kartu mogu očekivati su:

- Penzionerska nagrada – 1 x aranžman za jednu osobu  7 dana u Lječilištu „Reumal“ Fojnica + još 20 nagrada za još 20 penzionera

- Studentska nagrada – 1 x vikend aranžman za 2 osobe / Zagreb / Beograd + još 20 nagrada za još 20 studenata

- Đačka nagrada – 1 x izlet za cijeli razred + još 20 nagrada za 20 đaka

- Nagrada za nezaposlene – 1 x besplatna mjesečna karta za naredni mjesec + još 20 nagrada za još 20 nezaposlenih osoba

- Nagrada za radnike – 1 x 10% popusta na Centrotours aranžmane + još 20 poklon nagrada za još 20 dobitnika.

Čestitamo sretnim dobitnicima iz mjeseca augusta, a korisnike mjesečnih karata podsjećamo da nagradna igra traje do 31.decembra 2023. godine.

Vaš Centrotrans!