Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Izvučeno 105 dobitnika vrijednih poklona za mjesec juni

Kroz projekat „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“ Centrotrans nastavlja da daruje korisnike svojih usluga
Izvučeno 105 dobitnika vrijednih poklona za mjesec juni

Kroz projekat „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“ Centrotrans nastavlja da daruje korisnike svojih usluga sve do kraja 2023.godine. Metodom slučajnog odabira, za mjesec juni izabrali smo 105 sretnih dobitnika za pet kategorija: penzioneri, studenti, đaci, radnici i nezaposleni. U nastavku objavljujemo imena dobitnika glavne nagrade kao i dobitnike utješnih nagrada. 

Dobitnici glavnih nagrada za juni 2023. su:

Mehledina Nuhić – dobitnica nagrade za penzionere, “7 dana u banji Reumal Fojnica za jednu osobu”

Tarik Seferović – dobitnik nagrade za studente, “Vikend aranžman za dvije osobe Zagreb/Beograd”

Almir Mustafić – dobitnik nagrade za đake, “Izlet za cijeli razred”

Hajrija Čolaković – dobitnica nagrade za nezaposlene, “Besplatna mjesečna karta za naredni mjesec”

Ševka Kukić – dobitnica nagrade za radnike, “10% popusta na Centrotours aranžmane”.

Pored glavnih nagrada za svih pet kategorija korisnika mjesečnih karata, dodijeljene su i utješne nagrade:

Utješne nagrade za penzionere za mjesec juni 2023 dobili su:

 1. SAFIJA DUČIĆ
 2. ZEHRIJA DERVIŠEVIĆ
 3. JASNA PODGORICA 
 4. VAHIDA BUČA
 5. ANĐA ŠUTALO
 6. MULA OMEROVIĆ
 7. MINA HUKARA
 8. OSMAN SPAHIĆ 
 9. FATIMA BLAŽEVIĆ
 10. ZIAD MUJČIĆ
 11. DŽEVAD HASKIĆ
 12. MEJRA BIDŽEVIĆ
 13. SADETA SARAČ
 14. MURADIF MUSIĆ
 15. RAZIJA ĆOSIĆ
 16. ISMET IMAMOVIĆ
 17. MEVLIDA JAŠAREVIĆ
 18. KERIMA BOSTANDŽIĆ
 19. KATA PERENDIJA
 20. ZARIFA ALIĆ

Utješne nagrade za studente za mjesec juni 2023 dobili su:

 1. AMINA MUJALO
 2. ELMA BABALUK
 3. MELIKA MUSA
 4. AZRA LITRIĆ
 5. ATIF  KRDŽIĆ
 6. AHMIJA  GURDIĆ
 7. NEJLA  OSMANOVIĆ
 8. AMIRA  HUSKIĆ
 9. FARIS  KAAN  ŠIPOVAC
 10. EDINA MANDŽO
 11. LEJLA   HODŽIĆ
 12. EMIN  KARAHALILOVIĆ
 13. ILHANA  MAŠIĆ
 14. ALMA  MUSTAFIĆ
 15. FUAD BABOVIĆ
 16. ELMA MUSIĆ
 17. TAJRA SELIMOVIĆ
 18. DELAIDA ČOKO
 19. EMINA ALIČKOVIĆ
 20. MUSTAFA  OMANOVIĆ

Utješne nagrade za đake za mjesec juni 2023 dobili su:

 1. HALID MULALIĆ
 2. ADEL HADŽIĆ
 3. IMAD TARAHIJA
 4. DANIJA BAKALOVIĆ
 5. HENA RAMIĆ
 6. AFFAN SELIMOVIĆ
 7. MARIEL  LIGATA
 8. DANI  HAMZIĆ
 9. ALDISA KREK
 10. ARMAN PEZO
 11. ADEL OSMANOVIĆ-HEĆO
 12. ARMAN BOJČIĆ
 13. ALI HALVADŽIJA
 14. AJLA  ČOLAKHODŽIĆ
 15. ARMAN KUJOVIĆ
 16. ASMIN ZUMBEROVIĆ
 17. AJLA BIHORAC
 18. ENA KRAJIĆ
 19. NARCIS DŽANOVIĆ
 20. HAŠIM SPASOLI

Utješne nagrade za nezaposlene za mjesec juni 2023 dobili su:

 1. HAMZA PURIŠ
 2. SEAD SMAJIĆ
 3. SELVEDIN BEGOVIĆ
 4. ZLATKA KREHO
 5. BEJDA DŽANANOVIĆ
 6. ŠEFKO SMAJILHODŽIĆ
 7. INDIRA ŠKULJ
 8. REMZIJA KUJUNDŽIĆ
 9. ZENAJDA DEMIROVIĆ
 10. AMRA HAMZIĆ
 11. ĆAMIJA RUČIĆ
 12. IGOR  PEJIĆ
 13. NERMINA ŠATROVIĆ
 14. AZRA HODŽIĆ
 15. ELMA NERETLJAK
 16. ANAMARIJA  LUINOVIĆ
 17. EDITA MAŠETIĆ
 18. ISMETA HASKOVIĆ
 19. SEJADA  MUJAGIĆ
 20. MEDŽIDA KASAPOVIĆ

Utješne nagrade za radnike za mjesec juni 2023 dobili su:

 1. IDRIZ MUHAREMOVIĆ
 2. MUAMER FEJZOVIĆ
 3. BERINA OMERSPAHIĆ
 4. JASMINKA ŠIŠIĆ
 5. DAMIR ODOBAŠIĆ
 6. BEHIJA CRNČALO
 7. DIKA  ŠETIĆ
 8. NURA  AHMIĆ
 9. AIŠA TANOVIĆ
 10. MEVLIDA KLANČEVIĆ
 11. HASIBA MEHANOVIĆ
 12. ENVER GLJIVA
 13. MUNIRA HETO
 14. DIKA  ŠETIĆ
 15. VEDAD SPAHIĆ
 16. ELVIRA OSMANOVIĆ
 17. VIOLETA PLJEVALJČIĆ
 18. SANIDA GOLJA
 19. MAHIR DINAR
 20. KAJANIJA VEJSIĆ

 

NAPOMENA: Pokloni se preuzimaju svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 15:30 na Auto bazi Centrotransa, u ulici Kurta Schorka 14., ili na nekom od Centrotransovih prodajnih mjesta.

Sve dobitnike molimo da pozovu broj 033 770 838  kako bi najavili i dogovorili preuzimanje poklona.

Pravo učešća u projektu „Mjesečnu kupi, nagradu pokupi!“  imaju svi korisnici mjesečnih karta kompanije Centrotrans koji svaki mjesec tokom 2023. godine, u periodu od 01. do 10. u mjesecu produže svoju mjesečnu kartu za tekući mjesec.

Nagrade su grupisane u pet kategorija: radnici, studenti, penzioneri, đaci i nezaposleni, te putnici iz navedenih kategorija imaju velike šanse da svakog mjeseca osvoje jednu od pet glavnih grada ili jedan od 100 utješnih poklona. 

Nagrade koje putnici koji produže Centrotransovu mjesečnu kartu mogu očekivati su:

- Penzionerska nagrada – 1 x aranžman za jednu osobu  7 dana u Lječilištu „Reumal“ Fojnica + još 20 nagrada za još 20 penzionera

- Studentska nagrada – 1 x vikend aranžman za 2 osobe / Zagreb / Beograd + još 20 nagrada za još 20 studenata

- Đačka nagrada – 1 x izlet za cijeli razred + još 20 nagrada za 20 đaka

- Nagrada za nezaposlene – 1 x besplatna mjesečna karta za naredni mjesec + još 20 nagrada za još 20 nezaposlenih osoba

- Nagrada za radnike – 1 x 10% popusta na Centrotours aranžmane + još 20 poklon nagrada za još 20 dobitnika.

 

Čestitamo sretnim dobitnicima iz mjeseca juna, a korisnike mjesečnih karata podsjećamo da nagradna igra traje do 31.decembra 2023. godine.

Vaš Centrotrans!