Mjesečne karte Karijera
United States of America United States of America
BAM
BA

Informacija za putnike – Mjesečne karte za septembar2023

Prodaja kupona i dopuna elektronskih kartica za sve kategorije putnika počinje sutra, 01.09.2023. godine.

Prodaja kupona i dopuna elektronskih kartica za sve kategorije putnika počinje sutra, 01.09.2023. godine. Tim povodom, obavještavamo korisnike pretplatnih karata za kategorije kako slijedi: 

-Penzioneri, slijepa i slabovidna lica mjesečne karte za septembar 2023. godine mogu dopuniti zaključno sa 05.09.2023. 

-Centrotransove mjesečne karte za penzionere za mjesec septembar dopunjavaju se prema važećem tarifnom cjenovniku, u skladu sa Odlukom Vlade KS. Od 06.09.2023. godine stare mjesečne karte i kuponi neće biti validni, te za korištenje javnog gradskog prevoza potrebno je imati validnu elektronsku mjesečnu kartu za mjesec septembar. 

-Učenici osnovnih škola mjesečne karte za mjesec septembar mogu nabaviti do 10.09. 2023. Od 11.09., moraju imati validne karte za mjesec septembar. Do ovog datuma učenici će koristiti javni prijevoz uz postojeće karte, ili samo uz usmenu izjavu vozaču da su učenici osnovne škole i da je izrada mjesečne karte u toku. 

-Učenici srednjih škola koji imaju mjesečne karte, iste će pokazivati prilikom ulaska u autobus, dok će učenici koji nemaju mjesečne karte, javni gradski prijevoz koristiti uz izjavu vozaču da su učenici srednjih škola, te će prijevoz koristiti bez mjesečne karte do 10.09. 

Od  11.09. moraju imati validne karte za mjesec septembar. 

Od mjeseca septembra, mjesečne karte za učenike od I do IV razreda srednjih škola u KS u potpunosti su subvencionirane od strane KS. 

-Učenici upisani u srednje škole u KS, a koji su stanovnici drugih kantona, imaju pravo na korištenje potpuno subvencionirane mjesečne karte od strane KS, s tim da su obavezni kupiti mjesečne karte za prijevoz od krajnje destinacije u KS do mjesta boravka. 

- Sve đačke mjesečne karte, neovisno o tome za koju zonu su izdate vrijede na području cijelog KS, odnosno na Mreži linija javnog prijevoza u KS. 

- Studenti visokoškolskih ustanova u KS u mjesecu septembru mogu koristiti izdate karte za prethodne mjesece, dok će nove mjesečne karte biti u obavezi da pribave u skladu sa propisima. U slučaju promjena bit će blagovremeno obaviješteni. 

Mjesečne karte za studente u potpunosti su finansirane od strane KS. 

- Radničke mjesečne karte, kao i mjesečne karte za nezaposlene moraju biti validirane zaključno sa 05.09.2023. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. 

-Mjesečne karte za boračke populacije moraju biti validirane do 05.09 u skladu sa važećim Ugovorom o korištenju mjesečnih karata za ovu populaciju. 

Zamjenu, kupovinu i dopunu mjesečnog kupona putnici mogu izvršiti na sljedećim prodajnim mjestima:

·         Centroshop kiosci (Ilidža, Stup, Dobrinja, Nedžarići, Novi Grad, Baščaršija, Ciglane, Vogošća i novootvorenom Centroshopu na Ćumuriji),

·         Autobuska stanica Sarajevo,

·         Autobuska stanica Ilijaš.

 

Važna napomena korisnicima: 

Za izradu mjesečne radničke karte neophodno je da naši korisnici dostave na gore navedena Centrotransova prodajna mjesta sljedeće podatke: ime i prezime, ulicu i broj stanovanja, naziv i adresu firme, te svoju fortografiju. Također, sve navedene podatke mogu poslati i na naš Viber broj: 062 721 118, sa obavezom da u poruci naglase na kojem prodajnom mjestu su u mogućnosti lično preuzeti svoju mjesečnu kartu.  

Centrotransove mjesečne karte vrijede u svim vozilima javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo pod sljedećim uslovima: 

- Za učenike osnovnih škola na pokaz ili aktivacijom karte na validatoru u autobusima.

- Mjesečne karte za učenike srednjih škola i studente u Centrotransovim autobusima se aktiviraju prinošenjem na validator, a u autobusima drugog prijevoznika vrijede isključivo uz Potvrdu koju će svaki korisnik ove kategorije putnika dobiti prilikom kupovine mjesečne karte. 

-Mjesečne karte za nezaposlene i boračke populacije u Centrotransovim vozilima aktiviraju se prinošenjem na validator, a kod drugog prijevoznika uz pokaz slipa, odnosno računa o kupovini mjesečne karte. 

- Radničke mjesečne karte Centrotransa kod drugog prijevoznika vrijede isključivo uz dokaz o kupovini mesečne karte u vidu slipa ili računa. Radničke karte Grasa u Centrotransovim vozilima vrijede na pokaz, uz kupon za mjesec septembar. 

-Grasove đačke i studentske karte u Centrotransovim vozilima vrijede isključivo uz potvrdu koju će dobiti prilikom kupovine mjesečne karte na prodajnim mjestima Grasa. 

-Mjesečne karte za nezaposlene i boračke populacije izdate u Grasu, u Centrotransovim autobusima vrijede uz pokaz slipa ili računa o kupovini mjesečne karte.