Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

OBAVJEŠTENJE ZA PUTNIKE!

Od 05. jula nove cijene karata javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo

Cijena radničke mjesečne karte ostaje nepromijenjena, za zonu I iznosi 53,00KM, zonu II 83,00 KM, zonu III 102,00 KM i zonu IV 115,00 KM.

 

Poštovani putnici, 

u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo donesene 30.06.2023., prijevoznici kao operateri, a time i Centrotrans, u obavezi su da od 05. jula primjenjuju nove cijene karata na redovnim i komercijalnim linijama na području Kantona Sarajevo.

Prema ovoj odluci, nove cijene su sljedeće:

- 1,80 KM- cijena pojedinačne karte za jednu zonu, 

- 0,90 KM- cijena dječije karte za jednu zonu, 

- 2,30 KM- cijena pojedinačne karte za komercijalnu liniju Dobrinja – Vijećnica,

- 1,20 KM- cijena dječije karte na komercijalnoj liniji.

Cijene relacijskih karata na linijama na kojim se ne primjenjuju jedinične cijene karata, u prosjeku će biti uvećane za 10%.

Za plaćanje autobuske karte putem beskontaktne kartice ili E-karte Centrotransa utvrđen je jedinstveni popust u iznosu od 5%.

Cijena radničke mjesečne karte ostaje nepromijenjena, za zonu I iznosi 53,00KM, zonu II 83,00 KM, zonu III 102,00 KM i zonu IV 115,00 KM. 

Kompanija Centrotrans će i u narednom periodu nastaviti pružati kvalitetan prijevoz na svim linijama u skladu sa vašim potrebama.

Hvala vam na razumijevanju i povjerenju koje ste nam ukazali.