Mjesečne karte Karijera
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
BAM
BA

Obavijest za korisnke mjesečnih karata

Prodaja kupona i dopuna elektronskih kartica za sve kategorije putnika počinje danas 01.06.2023.godine.

Tim povodom, obavještavamo korisnike pretplatnih karata za kategorije penzionera, slijepih i slabovidnih lica da mjesečne karte iz maja 2023. godine mogu dopuniti zaključno sa 05.06.2023. godine i da su iste obavezni produžiti za mjesec juni do navedenog roka. 

Centrotransove mjesečne karte za penzionere za mjesec juni dopunjavaju se prema važećem tarifnom cjenovniku, u skladu sa Odlukom Vlade KS. Od 06.06.2023. godine stare mjesečne karte i kuponi neće biti validni, te za korištenje javnog gradskog prevoza potrebno je imati validnu elektronsku mjesečnu kartu za mjesec juni. 

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, od 1. maja 2023. do 31. augusta 2023. godine studenti bez lične naknade mogu koristiti mjesečnu kartu. Ukoliko studenti nisu validirali svoje mjesečne karte za mjesec maj, potrebno je da iste validiraju do 05.06.2023. Nakon validiranja, mjesečne karte nije potrebno produžavati svaki mjesec do kraja augusta 2023. godine. Za ovu kategoriju putnika mjesečne karte su u potpunosti subvencionirane od strane Kantona Sarajevo.

Đačke mjesečne karte za učenike I i II razreda srednje škole validne su do 05.06.2023. godine, te je iste potrebno produžiti do navedenog datuma. Nakon validiranja, mjesečne karte nije potrebno produžavati svaki mjesec do kraja augusta 2023. godine. Za ovu kategoriju putnika mjesečne karte su u potpunosti subvencionirane od strane Kantona Sarajevo.

Pored studenata, od 1. maja 2023. godine, i učenici III i IV razreda srednje škole bez lične naknade mogu koristiti mjesečnu kartu, uz potvrdu iz škole o statusu redovnog učenika. Ukoliko učenici nisu validirali svoje mjesečne karte za mjesec maj, potrebno je da iste validiraju do 05.06.2023. Nakon validiranja, mjesečne karte nije potrebno produžavati svaki mjesec i iste mogu koristiti do kraja augusta 2023. godine. Za ovu kategoriju putnika mjesečne karte su u potpunosti subvencionirane od strane Kantona Sarajevo.

Mjesečne karte za radnike moraju biti validirane zaključno sa 05.06.2023. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. 

Putnici iz kategorije nezaposleni kupovinu/validaciju svojih mjesečnih karata vrše zaključno sa 05.06.2023. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. Mjesečne karte za nezaposlene su validne kod oba prevoznika u Kantonu Sarajevo. 

Za plaćanje pojedinačne autobuske karte putem CentroCard beskontaktne kartice ili E-karte utvrđen je jedinstveni iznos od 5% popusta.

Zamjenu, kupovinu i dopunu mjesečnog kupona putnici mogu izvršiti na sljedećim prodajnim mjestima:

·         Centroprint kiosci (Ilidža, Stup, Dobrinja, Nedžarići, Novi Grad, Baščaršija, Ciglane, Vogošća),

·         Autobuska stanica Sarajevo,

·         Autobuska stanica Ilijaš.

 

Korisnici svih ostalih pretplatnih karata mogu izvršiti dopunu/kupovinu kupona u periodu od 01.06.2023.godine do 05.06.2023.godine, a od 06.06.2023. svi korisnici moraju imati mjesečnu kartu za mjesec juni.