Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Za Novu godinu Centrotrans uvodi dodatne polaske

Kompanija Centrotrans Eurolines će u novogodišnjoj noći saobraćat sa produženim redom vožnje na autobuskim linijama Vijećnica -  Dobrinja, Vijećnica - Hrasnica i Sutjeska - Vogošća.

Prateći potrebe putnika i dešavanja koja su najavljena u Sarajevu dodatni polasci u noći 31.12/01.01.2016. godine su:

1. Linija Vijećnica - Dobrinja saobraćat će sa Trga Austrije u terminima 01:00, 02:00 i 03:00 sata, dok će autobusi s Dobrinje saobraćati u 00:30, 01:30 i 02:30 sati.

2. Linija Vijećnica - Hrasnica saobraćat će s Trga Austrije u 01:00 sat za Hrasnicu.

3. Linija Sutjeska - Vogošća saobraćat će s Trga Austrije u 01:30 sati sa stajanjem na Sutjesci.

Svi polasci će saobraćati s Trga Austrije zbog organizovanog dočeka Nove godine na Trgu djece Sarajeva zbog čega će i glavna saobraćajnica biti zatvorena. Pored stanice na Skenderiji planirana su i sva ostala redovna stajališta navedenih linija.

Redovne linije na dan 31.12.2015. godine saobraćat će po ustaljenom redu vožnje.