Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Usješno obavljen prijevoz učesnika Svjetskog džudo prevenstva

Pored redovnog prijevoza u mjesecu augustu PJ PGS učestvovala je sa sedam voznih jedinica u obavljanju prijevoza za potrebe održavanja Svjetskog džudo prvenstva u Sarajevu. Naše vozne jedinice bile su angažovane na prijevozu učesnika ovoga takmičenja za potrebe vaganja, žrijebanja kao i za samo takmičenje.  Važno je istači da smo veoma ozbiljno i krajnje profesionalno pristupili ovome zadatku, što se prije svega odnosi na tehničku pripremu voznih jedinica.  Ovaj prijevoz realizovan je u periodu od 03.08.2015. godine do 09.08.2015. godine, te je veoma bitno naglasiti činjenicu da nismo imali niti jedan defekt na terenu, kao ni najmanje kašnjenje prilikom prijevoza učesnika od hotela do Zetre. Pored vozila PGS-a u realizaciji ovoga projekta učestvovao je PJ MGS sa prosječno 6 autobusa dnevno.