Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Raditi u Centrotrans Eurolines-u

Ime *
Prezime *
Datum rođenja *
Adresa prebivališta (ulica i broj)*
Mjesto prebivališta *
Telefon *
E-mail *
Završena škola/fakultet *
Stručna sprema *
Zvanje *
Da li ste trenutno zaposleni? *
Da Ne
Na koje radno mjesto se prijavljujete *
Željeni radni grad *
Zakačite Vaš CV *
* - obavezna polja