Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Osamnaest učenika završilo obuku u Centrotransu u sklopu projekta "Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije"
18 učenika Srednjoškolskog centra Vogošća i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo su prošli usaglašeni program obuke u kompaniji Centrotrans. Osam učenika završilo je obuku za vozača motornih vozila, četiri za automehaničara, te po dva za autoelektričara, autolakirera i limara. Osposobljavanje učenika za poznatog poslodavca je je organizovano u okviru projekta koji Udruženje poslodavaca FBiH realizira u partnerstvu sa Srednjom školom sa saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS", općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo.

 „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije" je jedan od 19 projekata u okviru šireg projekta  ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', koji Evropska unija finansira sa četiri miliona eura, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Dualno obrazovanje je dio sistema obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, vještine, sposobnosti i kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Namjera je da se rezultatima pilot projekta promovira uspješan primjer sticanja kompetencija učenika u skladu sa potrebama poslodavca po novom modelu obrazovanja, koji može poslužiti kao osnova za donošenje odluke o  njegovom sistemskom uvođenju.