Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Od ponedjeljka, 19.10.2015. godine nova autobusna linije Otoka - Mojmilo - Turkušići

U ponedjeljak, 19.10.2015. godine kompanija Centrotrans Eurolines otpočinje sa održavanjem autobusne linije Otoka - Mojmilo - Turkušići.

Nakon dugogodišnjih problema sa neredovnim prijevozom, brojnih peticija građana ovih prigradskih naselja, kao i zahtjeva Općine Novi grad, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo izdalo je rješenje kojim se navedena linija registruje na ime Centrotrans Eurolines, a sa iste se, zbog neodržavanja, briše raniji prijevoznik KJKP Gras.

Kompanija Centrotrans Eurolines, nakon uspostave linija za Širokaču, Donje i Gornje Velešiće, Briješće, Breku II i Buća potok, nastavlja sa rješavanjem problema prijevoza građana koji žive u padinskim dijelovima grada. Cilj naše kompanije je da svim putnicima pruži jednak kvalitet usluge bez obzira da li je riječ o padinskim, komercijalnim ili nekim drugim linijama u Kantonu Sarajevo. Zbog svega navedenog i na zahtjev građana MZ i Općine Vogošća, Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo uputili smo zahtjev za odobrenje i registraciju linije Park – Bušća na kojoj mještani ovih naselja godinama nemaju redovan prijevoz.  

Nakon brojnih pohvala od strane putnika na kvalitet i način održavanja, na do sada odobrenim i uspostavljenim autobuskim linijama, kompanija Centrotrans Eurolines ovim činom iskazuje spremnost da i dalje nastavi pružati usluge u javnom gradsko – prigradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo.