Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Obavijest dioničarima


O B A V I J E S T

Obavještavaju se učesnici XVI Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 25.06.2019. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 27.07.2019. godine.Datum, 26.07.2019. godine    

Predsjednik Skupštine
Hasan Sarajlija, dipl. ing. mašinstva