Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Obavijest dioničarima društva

OBAVIJEST

Obavještavaju se učesnici IX Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 12.04.2016. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 12.05.2016. godine.


Datum, 12.05.2016. godine


Predsjednik Skupštine
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed