Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Obavijest dioničarima društva


OBAVIJEST

Obavještavaju se učesnici XIII Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 29.01.2018. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 08.03.2018. godine.

Datum, 08.03.2018. godine

Predsjednik Skupštine
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed