Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Ukratko o Centrotrans Eurolines d.d.


Centrotrans-Eurolines osnovan je 1963. godine kao dio kompanije Centrotrans Sarajevo zadužen za pružanje usluga prijevoza putnika.


Kroz dugogodišnji rad Centrotrans-Eurolines je prošao razne faze organizacionih promjena koje, uprkos izmjenama društvenih prilika, nisu uticale na uspješnost poslovanja. Centrotrans je 1997. godine primljen u punopravno članstvo Eurolines organizacije.

Danas je Centrotrans-Eurolines sa svojim voznim parkom, koji broji više od 200 autobusa koji zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske tehničko-eksploatacione standarde, vodeća firma za autobuski saobraćaj u Bosni i Hercegovini. U našem vlasništvu su savremene auto-baze, pet poslovnih jedinica, osam autobuskih stanica te četiri savremeno opremljene turističke agencije.

Misija Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo je:

• Da se osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika korištenjem vlastitih ljudskih i tehničkih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području prijevozne djelatnosti,

• Da kompanija i njeni uposlenici održavaju sve prijevozne kapacitete u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djelujemo,

• Da kontinuirano jačamo sistem kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja,

• Da podižemo kvalitet usluge i odnos prema putniku, tako da omogućimo optimalnu popunjenost i iskorištenost prijevoznih kapaciteta i da obezbjedimo prihode kojima se, kroz isplate plaća i dividendi, stvara zadovoljstvo uposlenih i vlasnika kompanije.

Vizija Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo:

Viziju je potrebno različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom.
Upravo zato vizija Centrotrans Eurolines d.d.
u idućem periodu jeste:

• usmjerenje na kontinuirano pružanje kvalitetnih prijevoznih i drugih vrsta usluga razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa,

• usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja,

• osiguranje stalne edukacije i dodatnog obrazovanja svih uposlenika,

• provođenje propisanih procedura u skladu sa ISO standardima,

• obezbjeđenje stalnih i kvalitetnih primanja zaposlenicima u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja,

• stvaranje imidža društveno odgovornog privrednog subjekta.


više manje