Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Kompanija Centrotrans Eurolines podržava obrazovanje
Centrotrans Eurolines potpisao dugoročni ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu

Kompanija Centrotrans Eurolines u okviru strategije društveno-odgovornog poslovanja,  u kojem posebnu pažnju posvećuje mladim ljudima i njihovom obrazovanju, potpisala ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu.

Ugovor, koji su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Kemal Kozarić i generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines mr. sc. Safudin Čengić, ogledaju se u podršci, odnosno
nagrađivanju i stipendiranju najboljih studenata, organiziranje ferijalnih praksi za studente EFSA, kao i organiziranju putovanja na seminare ili ekskurzije po posebnim uslovima.

Na ime potpisanog ugovora, čelnici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu odlučili su da jedan amfiteatar nosi ime Centrotrans, na što su uposlenici Centrotransa posebno ponosni.

Ekonomski fakultet Univeziteta u Sarajevu posjeduje američku AACSB akreditaciju, koja ovaj Fakultet svrstava u zajednicu od 5% najboljih ekonomskih i poslovnih škola u cijelom svijetu.