Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Jednostranim Ugovorom boračka populacija uskraćena za besplatan prijevoz na linijama Centrotransa


Povodom informacije da su Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko i v.d. generalni direktor KJKP "Gras" Avdo Vatrić potpisali Ugovor o finansiranju troškova javnog gradskog prijevoza ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, te dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja u Kantonu Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2019. godine, kompanija Centrotrans uputila je dopis Premijeru Kantona Sarajevo i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo u kojem se traži potpisivanje Ugovora o besplatnom prijevozu članova boračke populacije.

Naime, navedeni Ugovor potpisan je samo sa KJKP Gras što predstavlja jasnu diskriminaciju drugog prijevoznika koji vrši javni gradski prijevoz u Kantonu Sarajevo, u ovom slučaju Centrotransa.

Javnosti je poznato da dio autobuskih i minibuskih linija u Kantonu Sarajevo obavlja isključivo Centrotrans, a jedan dio linija KJKP Gras i Centrotrans. Samim tim, navedeni Ugovor o besplatnom prijevozu odražava neravnopravan položaj dvije kompanije što rezultira diskriminacijom ne samo Centrotransa kao prijevoznika već i članova boračke populacije koji će biti uskraćeni za besplatan prijevoz na linijama Centrotransa.

Zbog svega navedenog Uprava Centrotransa zatražila je hitan sastanak sa nadležnim institucijama a na kojem bi bila razmatrana problematika potpisanog Ugovora i moguća rješenja.