Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Informacija za medije


Poštovani,

Uprava kompanije Centrotrans danas je donijela odluku o obustavi saobraćaja na međunarodnim linijama, a na osnovu odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, kojom svi putnici koji se vrate iz Njemačke, Španije i Francuske moraju u karantin. Obustava saobraćaja počinje u ponedjeljak 16.03.2020. godine i trajat će 14 dana. U skladu sa razvojem situacije i daljim uputama nadležnih institucija moguće su dodatne izmjene.

Pored navedenog ova odluka je donesena i na osnovu informacija da su Češka i Slovačka zatvorile državne granice čime je onemogućen ulazak putnika u ove zemlje. Također, prema dosadašnjim informacijama zabilježena su duža zadržavanja autobusa na granicama EU, odnosno prije svega u Sloveniji i Hrvatskoj u trajanju i do 8 sati.

U cilju zaštite putnika, Centrotrans je u fokus svih aktivnosti stavio brigu o zdravlju i sigurnosti korisnika naših usluga, te je pojačano provođenje higijensko preventivnih mjera u svim autobusima, na autobuskim stanicama i drugim prodajnim mjestima Centrotransa.