Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Informacija za medije

Poštovani,

I pored velikog broja upita korisnika javnog prijevoza, Kompanija Centrotrans još uvijek nema zvanične informacije kada će doći do ponovne uspostave autobuskog prijevoza. U vezi s tim, uputili smo dopis nadležnim institucijama sa prijedlogom za sastanak na kojem bi se razgovaralo o načinu i uslovima ponovne uspostave saobraćaja.

Naime, mišljenja smo da je potrebno da se formira tim stručnih ljudi koji bi na bazi procjene potrebnog prijevoza, neophodnog broja vozila i kadrova napravili program i mjere pod kojima bi se ponovno uspostavio djelimični ili potpuni javni prijevoz putnika.

U prethodnom periodu Centrotrans je izvršio adekvatne pripreme svih autobusa i u ovom momentu imamo spreman vozni park ali i kadrove koji mogu odgovoriti na sve zahtjeve prijevoza kada za to dobijemo saglasnost vlade, ministarstva i kriznih štabova.