Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotransov Djed Mraz obradovao je mališane iz Udruženja EDUS – Edukacija za sve


Centrotransov Djed Mraz ove godine obradovao je mališane koji pohađaju program Udruženja za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju „EDUKACIJA ZA SVE".

U posebno okićenom autobusu koji je i ove godine imao veliku bradu i crvenu kapicu, Djed Mraz se uparkirao ispred prostorija koje koristi Udruženje, a gdje su dječaci i djevojčice imali priliku da se druže sa njim, provozaju u njegovom autobusu i dobiju poklon.

Cilj projekta je bio da se, prije svega, izmami osmijeh na licima mališana ali i da se na simboličan način podrži Udruženje koje aktivno radi na unapređenju sistema podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju od 2010. godine.

Udruženje EDUS – Edukacija za sve je neprofitna, nevladina organizacija koja razvija i unapređuje obrazovanje i podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju uključujući partnerstvo sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informiranje i podizanje svijesti javnosti. Ovo udruženje nudi naučno-zasonovan obrazovni tretman djeci sa i bez posteškoća u razvoju kroz ranu intervenciju i predškolsko obrazovanje-vrtić, a sve u cilju ispunjenja punog potencijala svakog djeteta!

Koristeći savremene naučne metode kroz direktnu, teoretsku i praktičnu obuku, EDUS-program već devetu školsku godinu obezbjeđuje svakodnevno obrazovanje i podršku za preko 100 djece sa najtežim razvojnim poremećajima.

Kroz intenzivan multidisciplinarni tretman, po najnaprednijoj metodologiji, postižu izvanredne rezultate: neka djeca su naučila da slušaju, neka su po prvi put progovorila, ili ospobljena da uče u grupi, a više od 50 djece je, nakon tretmana uspješno uključeno u redovno obrazovanje. Kroz ovakav rad istovremeno je vršena i svakodnevna obuka stručnjaka raznih profila (edukatori-rehabilitatori, psiholozi, pedagozi, logopedi), te edukacija roditelja.

Osim iz Bosne i Hercegovine djeca koja pohađaju EDUS- ov program dolaze i iz regiona ali i cijelog svijeta (Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Švicarska, Njemačka, Holandija,Velika Britanija).