Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotrans u promet pustio ekološki prihvatljive autobuse

Centrotrans Eurolines pustio je u promet autobuse koji za pogon motora koriste komprimirani prirodni plin (CNG). Naime, u skladu sa evropskim trendovima, a u cilju smanjenja štetnih izduvnih gasova koji negativno utječu na ekološku situaciju u Kantonu Sarajevo, a posebno u zimskom periodu, donijeta je odluka da se testiraju ekološki prihvatljiva vozila.

Probni period za testiranje ovih autobusa je mjesec dana, te ukoliko se pokaže da su isti prihvatljivi za naše tržište, bit će pokrenuti razgovori sa predstavnicima nadležnih općinskih, gradskih i kantonalnih struktura vlasti o podršci uvođenja ekološko prihvatljivih autobusa na području Kantona Sarajevo.  

Ukoliko ovi autobusi zadovolje tehnološke standarde te budu prihvatljivi za putnike, naše korisnike, Centrotrans Eurolines, u budućnosti, ima namjeru ući u projekt zamjene autobusa koji koriste dizel gorivo za ekološki prihvatljive autobuse.