Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotrans počeo redovan prijevoz na 11 linija u općini Stari Grad!


Redovan minibuski saobraćaj na području općine Stari Grad uspostavljen je od jutros, 05.11.2018. godine, na svim minibuskim linijama koje pokrivaju područje ove općine, a  zbog potreba građana i stanovnika koji su dovedeni u nezavidan položaj ostavši bez gradskog prijevoza.

Od početka ove godine, načelnik Općine Stari grad g-din Hadžibajrić sa svojim saradnicima u saradnji sa službama i Općinskim vijećem, uložio je maksimalne napore da se građanima obezbijedi  redovan prijevoz. Prvi korak je urađen kada je uspostavljen prijevoz na linijama Latinska ćuprija – Mahmutovac i Vijećnica – Faletići. Rezultati i zadovoljstvo građana evidentni su i od strane vijećnika okarakterisani kao način kako treba rješavati prijevozne potrebe građana.

Centrotrans, kao društveno odgovorna kompanija i ovlašteni prijevoznik koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove,  te sa raspoloživim voznim parkom donio je odluku da uspostavi redovan minibuski saobraćaj na području Općine Stari Grad.


Resursi koje je Centrotrans angažovao za održavanje minibuskih linija na području općine Stari Grad su sljedeći:

- 17 minibuseva, od toga 10 potpuno novih minubuseva ISUZU NovoCiti
- 30 novozaposlenih vozača.


Redovan prijevoz je uspostavljen od jutros na sljedećim linijama:

1.    Park – Hrastovi II
2.    Baščaršija – Mihrivode
3.    Vijećnica – Brusulje
4.    Baščaršija – Sedrenik
5.    Latinska Ćuprija  - Hošin brijeg
6.    Baščaršija – Vratnik
7.    Latinska Ćuprija – Komatin
8.    Park – Mrkovići
9.    Latinska Ćuprija  – Jarčedoli
10.    Vijećnica -  Donje Hladivode – Gornji Faletići
11.    Latinska Ćuprija – Mahmutovac


Putnici za vožnju na ovim linijama trebaju izdvojiti 1,60 KM u jednom smjeru ili 2,50 KM za povratnu kartu.

Svi polasci na navedenim linijama su krenuli na vrijeme i bez registrovanih kašnjenja ili problema u odvijanju istih.

Napominjemo da kompanija Centrotrans već dugi niz godina obavlja prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, a sve na osnovu Odluka Skupštine grada Sarajeva iz 1990. i 1991. godine kojom je Centrotransu povjerena komunalna djelatnost prijevoza putnika na gradskim i prigradskim linijama.  

Red vožnje minibuskih linija na području općine Stari Grad koje od jutros, 05.11.2018., servisira Centrotrans nalazi se u prilogu.