Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotrans otvorio edukacioni centar CeC


Kompanija Centrotrans danas je, na svečan način, otvorila Centar za edukaciju Centrotrans. Riječ je o registrovanom centru za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju zanimanja, a s ciljem lakšeg zaposlenja i konkurentnosti na tržištu rada koji je oformljen u saradnji sa projektom Prilika Plus uz podršku Švicarske ambasade.

Odluka o formiranju Centra za edukaciju donesena je iz razloga sve veće potrebe poslodavaca za zanimanjima koja su deficitarna na području BiH. Svim zainteresovanim kandidatima nudimo mogućnost da na jednom mjestu dobiju kompletnu informaciju o raspoloživim programima prekvalifikacija i dokvalifikacija, te stručnim osposobljavanjima za određena zanimanja.

U sklopu centra oformljena je i auto škola Centrotrans za obuku i polaganje kategorija B – D1 – D – DE, a vozačima sa položenom D kategorijom garantuje se zaposlenje u kompaniji Centrotrans.

Savremeni Centar za edukaciju Centrotrans je mjesto Vaših PRAVIH PRILIKA!