Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotrans očekuje ravnopravan status u javnom prijevozu putnika

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ponovno je obustavila saobraćaj na liniji Hrasnica – Vijećnica. Dakle, i pored zahtjeva Općinskog vijeća, mjesnih zajednica i građana linija ne saobraća od danas, 15.02.2017. godine.

I ovom prilikom, kao i do sada,  od nadležnog ministarstva očekujemo da primjeni odredbe Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, te da iz javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo eliminira i KJKP GRAS koji ne ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje javnog prijevoza putnika.

Napominjemo da Centrotrans Eurolines uredno i na vrijeme izmiruje plaće, doprinose i sve poreze za skoro 600 uposlenih u ovoj kompaniji što smatramo da je preduslov za bilo kakvo obavljanje javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo.