Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centrotrans domaćin sjednice UO Udruženja poslodavaca KS
Dana 05. septembra 2018. godine održana je V proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo. Domaćin ove sjednice bila je kompanija Centrotrans Eurolines. Naime, kako bi svaka kompanija imala mogućnost da se prestavi članovima Udruženja poslodavaca, te u cilju razvijanja daljih poslovnih odnosa sjednice Udruženja poslodavaca, svaki mjesec, održavaju u jednoj od kompanija članica.

Centrotrans Eurolines, na čelu sa generalnim direktorom bio je domaćin sastanka koji se održao u Edukacionom centru Centrotrans prilikom čega su predstavljena kompanija i sve aktivnosti i ponude koje mogu biti interesantne.

Pored Članova Udruženja poslodavaca, sastanku je prisustvovala i Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kao i ???

Na sjednici se raspravljalo o slijedećim tačkama dnevnog reda:
1. Tema: ”Mogućnosti sufinansiranja poslodavaca kroz programe mjera zapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo"
2. Informacija o amandmanima na Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS i Prijedlog Zakona o policijskim službenicima KS
3. Informacija o radu radne grupe za utvrđivanje načina obračuna naknade za prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada za pravna lica
4. Informacija o aktivnostima Udruženja poslodavaca u FBiH
a) Tekst obraćanja UPFBiH političkim stranakama "Šta poslodavci očekuju od Vlasti?”
b) Informacija o kolektivnom pregovaranju za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora

Na sjednici je ispred Zavoda za zapošljavanje KS prisustvovao direktor Muhamed Bekto, koji je kroz kratko izlaganje predstavio -Mogućnosti sufinansiranja poslodavaca kroz programe mjera zapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom je pozvao poslodavce da se putem web aplikacije prijave na javni poziv koji je pripremio Zavod za zapošljavanje KS.

Na temu Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS i Prijedlog Zakona o policijskim službenicima KS, Udruženje poslodavaca je pripremilo amandmane koji su upućeni Ekonomsko-socijalnom vijeću KS. Potrebno je kroz buduće sastanke i rasprave na ovom tijelu raspravljati po pitanju ovog Nacrta i Prijedloga zakona, a u nadi da će se doći do što kvalitetnijih tekstova istih.

Što se tiče informacije o aktivnostima radne grupe za utvrđivanje načina obračuna naknade za prikupljanje, odoz i deponovanje komunalnog otpada za pravna lica, član radne grupe Zlatan Dedić istakao je da „Treba insistirati na principima i načinu metodologije odvoza smeća, a što se tiče cjenovnika, o njemu treba pregovarati sa predstavnicima Vlade KS, a ne sa  KJKP „RAD", te da se cijena određuje po volumen,  a ne kvadratnom metru.

Članovi Upravnog odbora UP KS su dali svoju potpunu podršku inicijativi UP FBiH „Šta poslodavci očekuju od vlasti i o kolektivnom pregovaranju za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora.