Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Centroprint


Izražavanje vizuelnog identiteta i marketinške poruke putem printanih medija je nezaobilazan način komuniciranja sa krajnim korisnicima usluga.

Kako bi se taj proces ubrzao i olakšao Centrotrans-Eurolines je 2007. godine osnovao posebnu jedinicu Centroprint. Centroprint je opremljen sa mašinom Roland, koja služi za printanje i izrezivanje folija za naljepnice. Ova mašina ispunjava sve potrebe Centrotrans-Eurolinesa za grafički standard koji ima grupa Eurolines.

Osim ove mašine, Centroprint posjeduje i Roll Lam 120 C mašinu, koja služi kao plastifikator i radi na prinicipu hladne laminacije. To znači da se svim printanim materijalima, bilo da su oni na foliji ili papiru, produžava vijek trajanja u smislu postojanosti boje bez obzira na UV zračenje kao i otpornost materijala u odnosu na manja mehanička oštećenja.

Tako ova jedinica pruža usluge autografike, isjecanje „katanje" folije sa postavljanjem, izrade grafičkih aplikacija, printanje plakata, reklamnih panoa, prozorskih, podnih, reflektujućih i backlit grafika te izrade banera. Centroprint ispunjava ISO standarde 9001:2000 i 14001:2004, te radi sav reklamni i promo materijal za Centrotours i marketinšku službu Centrotrans-Eurolinesa.

Međutim, Centroprint je na raspolaganju i za treća lica koja imaju potrebe za ovim uslugama, a neki od naših zadovoljnih korisnika su Eurotrans Sarajevo, Skave Touristfart Denmark, Centrotrande Sarajevo, Transmont Kladanj, Autoprevoz-bus Mostar, Nogometni/Fudbalski savez BiH, Ansambl „Sultan Mehmed Fatih", Fondacija Al Amana...

Kontakt informacije
Azer Toskić
Tel:+387 33 770-807
više manje