Auto škola Centrotrans - jer najpovoljniji smo u gradu i zapošljavamo!


Centrotrans kao društveno odgovorna kompanija koja već dugi niz godina posluje na bh tržištu u oblasti prevoza putnika svakodnevno osluškuje potrebe kako svojih korisnika, tako i potencijalnih budućih uposlenika. Vođeni idejom da se svakom sposobnom i odgovornom, a prije svega zainteresovanom pojedincu pruži prilika za zaposlenje, osnovan je Centar za edukaciju Centrotrans kroz  projekt Prilika Plus a uz podršku  SDC razvojne agencije Švicarske ambasade u BiH.

Centar za edukaciju Centrotrans je  registrovani centar za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju zanimanja, a koji omogućava polaznicima konkurentnost na tržištu rada i lakše zaposlenje.

U sklopu centra oformljena je i Auto škola Centrotrans za obuku i polaganje kategorija B D1D DE, a vozačima sa položenom D kategorijom nudimo mogućnost zaposlenja u kompaniji Centrotrans.

Određeni broj kandidata koji se žele zaposliti u kompaniji Centrotrans mogu u Centrotransovoj Auto školi besplatno polagati vozački ispit za D kategoriju i dobiće priliku za zaposlenje u kompaniji uz ispunjavanje određenih uslova koje će dobiti prilikom  aplikacije. Kandidatima koji ispune uslove biće ponuđen Ugovor o radu.

Kandidati prolaze profesionalnu obuku koju vrši stručno osoblje, a sama obuka se obavlja na posebno prilagođenim i opremljenim vozilima za te namjene visoke kvalitete.


Pored već navedenih prednosti Auto škole Centrotransa, veliku ulogu igra i pristupačna cijena za sve kandidate što u ovom trenutku je i najniža cijena u Sarajevu za obuku i polaganje vozačkog ispita.
Sve informacije o obuci za polaganje vozačkog ispita u Auto školi Centrotransa na: